คอร์สมหาวิทยาลัย

          หลักสูตรมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีนักเรียนไทย ไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษากันมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาล และเอกชน ส่วนใหญ่จะเรียนกันประมาณ 3 ปี แต่ยกเว้นในส่วนของ Specialist อย่าง แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรในบางสาขา จะต้องเรียนมากขึ้น เช่น แพทย์เรียน 6 ปี วิศวเหมืองแร่ เรียน 4 ปี ส่วนในระดับ ป.โท จะใช้เวลาเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา 


          Le Cordon Blue (เลอ กอร์ดอง เบลอ) เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

| Perth | Sydney | Adelaide |

Southern Cross University 
 
-Coming Soon-
 
| Perth | Sydney | Melbourne |

          Kaplan นับว่าเป็นสถาบันระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนนานาชาติจากทั้วทุกมุมโลก ด้วยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นแบบยื่นหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

| Sydney | Melbourne | Adelaide | Perth | Bribane | Cairns

Aspire Institute Your Pathway to University
 
-Coming Soon-
 
| Sydney |
international college of management sydney
 
-Coming Soon-
 
|Sydney|
          Canberra Institute of Technology สถาบัน Canberra Institute of Technology (CIT) ตั้งอยู่ที่เมืองแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา ไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนมากมาย ซึ่งนำทีมโดยคณาจารย์ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมได้ด้วยประสบการณ์สอน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย บทเรียนสนุกสนาน ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย
|Canberra|


Powered by MakeWebEasy.com