Explore English

          EXPLORE ENGLISH เป็นสถาบันที่อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ภายในห้องเรียนจะมีอาจารย์คอยสนับสนุน และเข้าใจถึงความต่างแตกทางวัฒนธรรม เนื่องจากอาจารย์บางท่านเคยมีประสบการณ์สอนในต่างแดนมาแล้ว จึงทำให้นักเรียนมีความกล้า และรู้สึกผ่อนคลายในเวลาเรียน ต่อมาในด้านการเรียนการสอนของที่นี่ เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ ทุกห้องเรียนจะมีอแพด ให้นักเรียนใช้งาน แล้วอัพโหลดขึ้น e-board เพื่อแชร์ให้อาจารย์ และเพื่อนๆดู ยิ่งไปกว่านั้นทางสถาบันยังได้พยายามคละนักเรียน โดยไม่ให้นักเรียนสัญชาติเดียวกันเรียนห้องเดียวกันมากเกินไป เพราะจะเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษา
          นอกจากนี้ทุกๆ 5 สัปดาห์ นักเรียนในสถาบันจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถาบันจัดให้ เพื่อสำรวจรอบเมืองเมลเบิร์น และเมืองที่อยู่รอบๆ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีโอกาสใช้ทักษะด้านภาษา และเผชิญกับสังคมภายนอก พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้ดูแล และเพื่อนนักเรียนด้วยกันอีกด้วย
มากไปกว่านั้นทางสถาบันยังได้จัดพื้นที่สำหรับนักเรียนเพื่อการพักผ่อน โดยมีทั้งโทรทัศน์ โต๊ะปิงปอง โต๊ะฟุตบอล คอมพิวเตอร์ ไอแพด และยังมีตู้เย็น ไมโครเวฟ และเครื่องทำกาแฟให้อีกด้วย เพราะทางสถาบันอย่างให้นักเรียนมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของตนเอง

หลักสูตร GENERAL ENGLISH

          ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียน:
     * ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อสินค้า การซื้อตั๋วการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การอ่านตารางเวลาและข้อมูลการเดินทาง การอ่านเมนู หนังสือพิมพ์ และบทความในนิตยสาร
     * การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
     * วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย
     * ทัศนศึกษาและฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตจริง


          หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้น้องๆมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้และค้นพบกฎไวยากรณ์ น้องๆจะได้สร้างแผนการเรียนรู้ของตนเองและค้นพบว่าตนเองเป็นนักเรียนประเภทไหน

IELTS PREPARATION

          ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานทั่วโลก หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเราจะช่วยน้องๆในการเพิ่มคะแนน IELTS

ทำไมถึงต้องเรียน IELTS?
          การสอบ IELTS จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดของน้องๆ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด และการสอบนี้ได้ออกแบบขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าน้องๆจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ในที่ทำงาน และในการใช้ชีวิตของน้องๆในต่างประเทศ
การทดสอบ IELTS ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านการประเมินภาษา มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับจากกว่า 9,000 องค์กรทั่วโลกรวมทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย นายจ้าง หน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรวิชาชีพ

คุณสมบัติของหลักสูตร IELTS ของเรา:
     * เรียนรู้เทคนิคการสอบและสร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ การทดสอบนี้เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง การอ่านและการฟังข้อความสำหรับข้อสอบIELTS ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมาย และในระหว่างหลักสูตรจะมีการขยายความรู้ทั่วไปของน้องๆเพื่อช่วยในการหาความหมายจากหัวข้อที่พบโดยทั่วไป
     * การเพิ่มคลังศัพท์ของน้องๆ คำศัพท์มีบทบาทสำคัญในทั้งสี่ทักษะหลัก และน้องๆจะได้รับการกระตุ้นเพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านคำศัพท์ โดยการบันทึกคำศัพท์ใหม่และการทบทวนคำศัพท์ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ
     * โอกาสในการทดลองทำข้อสอบ พาร์ทการเขียนของ IELTS มีความเฉพาะเจาะจงมากและน้องๆจะได้รับโอกาสในการทดลองทำข้อสอบและควรใช้เทคนิคที่ได้รับในห้องเรียนในการแก้ไขตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
     * โอกาสมากมายในชั้นเรียนเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการอ่านหัวข้อต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆได้พัฒนาคำศัพท์เพิ่มเติมและได้ฝึกการพูดเพื่อใช้ในการสอบ IELTS

BUSINESS ENGLISH

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้น้องๆมีความเข้าใจในประเด็นทางธุรกิจและองค์ประกอบภาษาอังกฤษที่เชื่อมต่อกัน

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร BUSINESS ENGLISH กับเรา?
          หลักสูตร Business English ออกแบบมาเฉพาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความท้าทายในชีวิตประจำวันเมื่อทำงานกับลูกค้าต่างชาติ
          เราให้การฝึกอบรมที่จะช่วยให้น้องๆขยายขอบเขตคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมืออาชีพระหว่างสังคม น้องๆจะมีโอกาสได้เรียนรู้คำศัพท์และทักษะต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเจรจาธุรกิจ การรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอีเมล การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ และการนำเสนอแบบมืออาชีพ
           วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Business English คือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจและการเชื่อมต่อส่วนประกอบภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการพูดและพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความท้าทายในชีวิตประจำวันเมื่อทำงานกับลูกค้าต่างชาติ
           เป้าหมายหลักของหลักสูตรคือการสื่อสารทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามน้องๆยังจะได้รับทักษะในการตอบสนองความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 เมื่อจบหลักสูตร Business English น้องๆจะได้รับทักษะเหล่านี้:
     * ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ผ่านงานด้านการสื่อสารและกิจกรรมภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
     * ฝึกการพูดและปรับปรุงการออกเสียงโดยการเข้าร่วมในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริงเช่นการต้อนรับลูกค้าและการโทรศัพท์
     * มีส่วนร่วมในบทบาทของสถานการณ์การทำงานเช่นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมทีม ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
     * ปรับปรุงทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการเจรจาต่อรองในที่ทำงาน
     * ใช้เทคนิคการตลาดที่ประสบความสำเร็จ (การวางกลยุทธ์ การสื่อสารแบบเห็นหน้า การโทรศัพท์ ฯลฯ )
     * พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและถูกต้องมากขึ้น

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร EAP คือการแนะนำให้น้องๆได้รับทักษะใหม่ ๆที่จำเป็น และเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น น้องๆจะได้รับทักษะและความรู้ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้น้องๆเกิดความมั่นใจในการเริ่มดำเนินการศึกษาต่อในสาขาที่ตนเลือก
          หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ในเมลเบิร์นมุ่งเน้นไปที่น้องๆที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรนี้น้องๆจะได้รับความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

เนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียน:
     * ทักษะการศึกษาและการวิจัย
     * การวางแผนและเขียนเรียงความ
     * การเขียนอ้างอิง
     * การพิสูจน์อักษรและการแก้ไข
     * การจดบันทึกและการมีส่วนร่วมในการสอน
     * ทักษะการนำเสนอ

Powered by MakeWebEasy.com