Kaplan International English

"Your journey in English starts here"

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและแบบเข้มข้นนี้ เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาที่ยังไม่แข็งแรง และเป็นคอร์สที่ปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

คอร์สเตรียมสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษนั้น สถาบัน Kaplan International English มีประสบการณ์ยาวนานด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อความสำเร็จทางด้านวิชาการ ด้วยข้อสอบและหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับท่านที่ทำธุรกิจ หรือทำงานในสายงานที่ต้องติดต่อการค้ากับตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่สมบรูณ์แบบที่สุดโดย เรียน 20 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไป 8 บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจและ 7 บทเรียนเสริม

สำหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก มักจะมีความกังวลเรื่องที่พักอาศัย ว่าจะพักแบบไหน จะมีที่ไหนเปิดรับไหม วันนี้พี่ ๆ เฟิร์มเฟรนด์ ขอแนะนำที่พักของสถาบัน Kaplan ครับ สำหรับน้อง ๆ ที่ลงเรียนสถาบันนี้ สามารถลงทะเบียนพักกับสถาบันได้ โดยจะมีที่พักแบบ พักกับโฮส, แชร์ห้องกับเพื่อนต่างชาติ และแบบพักส่วนตัวครับ ราคาจะไม่เท่ากัน

Powered by MakeWebEasy.com