Academia International

          Academia ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของ เมลเบิร์น และบรีสเบรน มีนักเรียนต่างชาติได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันตั้งแต่ปี 2005 นักเรียนเลือก Academia เพราะการผสมผสารและความสมดุลของเชื้อชาติในแต่ละชั้นเรียน, สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร,อบอุ่น, ให้การสนับสนุนและโอกาสที่จะเรียนรู้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่กำลังศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา Academia เป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบของสถาบันภาษาอังกฤษในออสเตรเลียและมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและการบริการที่ดีที่สุดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เหมือนกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีคุณภาพสูงในการสอนภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัย Deakin,มหาวิทยาลัย Hawthorn และศูนย์ภาษาอังกฤษทั่วโลกอย่างมหาวิทยาลัย RMIT

 

หลักสูตรไหนเหมาะสมกับคุณ???

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

          สถาบัน Academia เป็นผู้ให้บริการการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ(ELICOS) หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราอยู่ระหว่าง 2-60 สัปดาห์และจะเริ่มต้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (20 ชั่วโมง) ทุกวันศุกร์จะมีตัวเลือกบทเรียนพิเศษและกิจกรรมสันทนาการด้านต่างๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม Academia มีหลักสตูรภาษาอังกฤษถึง 6 ระดับ จากเริ่มต้นถึงระดับสูงซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความสามารถ 
          วิธีการสื่อสารที่จะนำมาใช้ในหลักสตูรภาษาอังกฤษทั่วไปจะมุ่งเน้นไปในทางการใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย (เช่นการพูดคุยเกี่ยวกับการชอบและไม่ชอบ,การฟัง,การบรรยาย,การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ต่างๆ,การสมัครงาน,การอ่านประกาศโฆษณา ฯลฯ .) หลักสตูรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจากชั้นเรียนที่ได้เรียนมาในชีวิตประจำวันทันที นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมซึ่งจัดโดยครูผู้สอน สถาบัน Academia มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบครันซึ่งนักเรียนสามาถใช้เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS

          หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ของ Academia เป็นหลักสตูรสำหรับนักเรียนที่ต้องกาเตรียมความพร้อมที่จะใช้สอบ IELTS สามารถเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์และเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (20 ชั่วโมง) ทุกวันศุกร์จะมีวิชาเลือกพิเศษและกิจกรรมทางสังคมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่จะเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ประมาณ 0.5 การศึกษาในหลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนและการสอบ IELTS เทคนิคการทำข้อสอบ นักเรียนจะได้ฝึกทุกองค์ประกอบของการทดสอบ IELTS (การพูด, การอ่าน, การเขียนและการฟัง) และมีโอกาสในการฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS เป็นประจำ นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์เพิ่มเติมจากครูผู้สอน นักเรียนที่เข้าสู่การสอบ IELTS 1 จะต้องมีความรู้อยู่ในระดับกลางถึงระดับกลางตอนปลาย (คะแนนIELTS ประมาณ 5.0-5.5) นักเรียนที่จบ IELTS1 จะมีสิทธิ์เข้าสู่การสอบ IELTS 2

หลักสูตรระดับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

          หลักสตูรภาษาอังกฤษระดับเชิงวิชาการ (EAP) ที่Academia เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆของออสเตรเลีย เรามีสองระดับที่เปิดสอน คือ Upper Intermediate (EAP 1) ระดับกลางตอนปลายและ advance ระดับสูง (EAP 2) เริ่มเรียนได้ทุกๆสัปดาห์และเริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (20 ชั่วโมง) ในวันศุกร์จะมีวิชาเรียนเสริมพิเศษและกิจกรรมทางสังคมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
          การเรียนในหลักสูตร EAP จะมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน รวมถึงนักเรียนที่ต้องการจะเขียนเรียงความเพื่อใช้ในการนำเสนอ,การอ่านและสรุปบทความ นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนเสริมโดยครูผู้สอน นักเรียนที่สามารถเข้าเรียน EAP 1 ได้จะต้องอยู่ในระดับ กลางตอนปลาย (คะแนน IELTS ประมาณ 5.0) นักเรียนที่จบ EAP 1 จะมีสิทธิ์เข้าเรียน EAP 2. EAP 2 ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยและนักเรียนจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับกลางตอนปลายหรือระดับขึ้นไป (โคะแนน IELTS ประมาณ 5.5)
Powered by MakeWebEasy.com